Економіка. Фінанси. Менеджмент

актуальні питання науки і практики

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Про журнал

“ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики”

“EСONOMY. FINANСES. MANAGEMENT: actual issues of science and practical activity”


Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Засновано у 1997 році під назвою “Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту“. У 2010-2014 роках виходив під назвою ”Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету”.

З 2015 року ”Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики“ (Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації № 21154-10954 ПР від 31.12.2014 р.)

Журнал є правонаступником видання ”Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки“.

Журнал ”ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики“ включено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук (підстава: Наказ Міністерства освіти і науки України 21.12.2015 № 1328)

Входить до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових праць:

Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського, Україна, сайт: http: // nbuv.gov.ua

Google Академія, сайт: http: // scolar.google.com.ua

Видавець: Вінницький національний аграрний університет

Vinnitsa National Agricultural University

Адреса редакції: 21008, Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. 46-00-03, за додатковою інформацією звертатися за номером:

+38-096-67-02-918 (технічний секретар редакції − Зелінська Оксана Владиславівна)

Сайт журналу: http://efm.vsau.org/

Електронна адреса: efm@vsau.vin.ua

Періодичність: щомісячно.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Тематичні рубрики науково-виробничого журналу:

- Теорія і історія економічної думки

- Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин

- Економіка та ефективність виробничо-господарської діяльності

- Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

- Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

- Інноваційна та інвестиційна діяльність

- Проблеми економічної і соціальної політики

- Бізнес і підприємництво.

- Ринок. Ціноутворення. Інфраструктура

- Логістика і транспорт

- Менеджмент та маркетинг.

- Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

- Соціальна сфера. Розвиток територій

- Світова економіка та зовнішньоекономічна діяльність

- Інституційні проблеми економіки, фінансів, менеджменту та права

- Практичні аспекти розвитку виробничих систем і соціуму

- Фінансово-кредитне забезпечення і податкова політика

- Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

- Дискусії

- Думка молодого вченого

- Апробація економічних досліджень

- Новини економіки, фінансів і менеджменту

- Новини законодавства

- Видання з актуальних проблем економіки, фінансів і менеджменту

Публікація статті є платною послугою. Вартість за друк у фахових виданнях відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 ”Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами закладам системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності“ та наказу Ректора ВНАУ Мазура В.А. від 14 березня 2018 року № 93 ”Про встановлення вартості за друк у фахових виданнях університету“.

Вартість друку однієї сторінки у фахових виданнях університету складає 60 грн.

Додатковий примірник журналу з розсилкою коштує 250 гривень.

Отримувач коштів: Вінницький національний аграрний університет МФО 820172 Розрахунковий рахунок № 31256282102055 код 00497236 банк Держказначейська служба України, м. Київ. Код платника ПДВ 004972302286. № реєстраційного свідоцтва 100271744. Призначення платежу: за друк статті в журналі: ”ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики“.