Економіка. Фінанси. Менеджмент

актуальні питання науки і практики

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 1 (29)

В.А. МАЗУР, Н.В. ГЕРМАНЮК, Р.В. ДМИТРУК - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ (c.7–20)

А.О. КЛИМЧУК - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ У МОТИВАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПЕРСОНАЛУ (c.21–32)

І.В. ГУНЬКО, О.І. ПРИСЯЖНЮК, Л.І. БУРДЕЙНА - Перегляд

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ (c.33–43)

Н.А. КАНЦЕДАЛ - Перегляд

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ В ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ (c.44–55)

Н.І. БУРЛАКА - Перегляд

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН (c.56–67)

О.В. ТОМЧУК, В.Ю. ФАБІЯНСЬКА - Перегляд

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ АУДИТОРА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ (c.68–81)

О.А. КУШНІРЕНКО - Перегляд

ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ОБ’ЄКТИВНОСТІ ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ (c.81–101)

Л.В. КОВАЛЬ - Перегляд

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАПАСІВ (c.101–110)

Л.А. ЧУДАК - Перегляд

ПЕРСПЕКТИВИ КОНТРОЛЮ ДОТРИМАННЯ СІВОЗМІН ЯК ФАКТОРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (c.111–124)

В.О. ПСЬОТА - Перегляд

ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: НОВАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ (c.125–133)

Л.В. ГАЛАЙДА - Перегляд

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ТА ЗМІНИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (c.134–142)