Економіка. Фінанси. Менеджмент

актуальні питання науки і практики

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 2 (30)

Л.О. ВДОВЕНКО - Перегляд

Рефінансування як механізм підтримки стабільності банківської системи (c.7–17)

S. KOVALCHUK - Перегляд

Ecological and economic imperatives of sustainable development of agroecosystems (c.18–26)

Л.М. КИШ - Перегляд

Реалізація кадрової політики на підприємствах АПК (c.27–37)

Т.О. МЕЛІХОВА - Перегляд

Узагальнення методичних підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства з метою вибору оптимальних для діагностування зовнішніх та внутрішніх загроз (c.38–50)

Т.І. ЧОРНОПИЩУК - Перегляд

Імперативи та особливості державного фінансово-економічного регулювання розвитку аграрного виробництва (c.51–66)

О.В. ТОМЧУК, В.А. ФОСТОЛОВИЧ - Перегляд

Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання (c.67–77)

Н.Г. ЗДИРКО - Перегляд

Організаційні аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи вирішення (c.78–89)

М.В. ПРАВДЮК, А.Л. ПРАВДЮК - Перегляд

Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору (c.90–105)

Я.І. МУЛИК - Перегляд

Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства (c.106–115)

І.В. МАЗИЛО - Перегляд

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЙОГО ВІДБУДОВИ (1943-1950-ті рр.) (c.116–124)

О.А. ПЕТРИЧЕНКО - Перегляд

Технології створення, розведення й оцінювання стад молочного скотарства: аналітичний огляд (c.124–134)

І.В. ЗУБАР - Перегляд

Сучасний стан та проблеми оптимального технічного забезпечення фермерських господарств Вінниччини (c.135–150)