Економіка. Фінанси. Менеджмент

актуальні питання науки і практики

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 3 (31)

A. MAZUR, O. KUBAI - Перегляд

SPATIAL ORGANIZATION OF REGIONAL DEVELOPMENT ECONOMIC DEVELOPMENT (c.7–17)

І.В. ГОНЧАРУК, В.І. СТАРОСУД, Т.О. МУЛИК - Перегляд

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА (НА ПРИКЛАДІ ЯЛТУШКІВСЬКОЇ ДОСЛІДНО-СЕЛЕКЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ ІБК І ЦБ НААН УКРАЇНИ) (c.18–34)

Ю.В. СТАВСЬКА - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗМІСТ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ (c.35–46)

О.І. ПІДГУРСЬКИЙ - Перегляд

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ІМІТАЦІЙНОГО ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СУПЕРПОЗИЦІЇ ПУАССОНІВСЬКОГО ТА РЕГУЛЯРНОГО ПОТОКІВ ТРАНЗАКЦІЙ (c.47–60)

О.Д. ШЕВЧУК - Перегляд

РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ: НАБЛИЖЕННЯ ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ (c.61–75)

Ю.В. ДОВГАНЬ - Перегляд

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕТАП ОЦІНКИ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (c.76–90)

О.В. ТОМЧУК, В.Ю. ФАБІЯНСЬКА - Перегляд

ПОНЯТТЯ БІОМАСИ ЯК ОСОБЛИВОГО ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ (c.91–103)

Я.П. ІЩЕНКО, О.О. ЛЮБАР - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ НА УМОВАХ ЕМФІТЕВЗИСУ: ПРАВОВИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТИ (c.103–114)

І.М. ЛЕПЕТАН, Н.Г. ЗДИРКО - Перегляд

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ (c.115–125)

Т.Ф. ПЛАХТІЙ - Перегляд

ПОДАТКОВА ЗНИЖКА З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ (c.125–143)

К.І. ЛЕВЧУК - Перегляд

СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (1991-1992 РОКИ) (c.144–152)

К.В. БУРКО - Перегляд

ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН (c.153–163)