Економіка. Фінанси. Менеджмент

актуальні питання науки і практики

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 4 (32)

В.А. МАЗУР, С.Я. КОВАЛЬЧУК - Перегляд

СПЕЦИФІКА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АСПЕКТ (c.7–18)

І.В. ГОНЧАРУК, І.В. ТОМАШУК - Перегляд

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ (c.19–30)

Л.В. ГУЦАЛЕНКО, Т.О. МУЛИК - Перегляд

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТА ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ (c.31–45)

І.В. ЛЕВИЦЬКА, А.О. КЛИМЧУК - Перегляд

АНАЛІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ПІДВИЩЕННІ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (c.46–57)

Л.М. КИШ - Перегляд

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (c.58–67)

Г.О. ПЧЕЛЯНСЬКА - Перегляд

ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ (c.68–80)

В.І. ВОСТРЯКОВА - Перегляд

БІОЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВТРАТ АГРОЛОГІСТИКИ У ФОРМУВАННІ СТАЛИХ ЛАНЦЮГІВ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ (c.81–92)

С.Ф. ЛЕГЕНЧУК, Т.П. ОСТАПЧУК - Перегляд

КОНВЕРГОВАНА ОБЛІКОВА МОДЕЛЬ: ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВПЛИВУ НА ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ (c.93–104)

Т.Г. КИТАЙЧУК, Н.М. ГУДЗЕНКО - Перегляд

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ ДІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ (c.104–117)

О.В. КОВАЛЬ - Перегляд

ОБЛІК ГЕННО-МОДИФІКОВАНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ (c.118–128)

С.С. БОГАТЧУК - Перегляд

АГРАРНА РЕФОРМА 1861 Р. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (c.129–138)

О.В. СТРЕЛЮК - Перегляд

МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДОСКОНАЛОЇ ТА НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ (c.139–148)