Економіка. Фінанси. Менеджмент

актуальні питання науки і практики

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 5 (33)

Н.Г. ЗДИРКО, О.Д. ШЕВЧУК - Перегляд

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (c.7–24)

Н.В. ПРИШЛЯК - Перегляд

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ (c.25–36)

Ю.В. ОНИЩУК, І.В. ЗУБАР - Перегляд

ЗАКОРДОННА МІГРАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ПЕРЕШКОДА СТАЛОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (c.37–49)

Н.П. ЮРЧУК - Перегляд

ІННОВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (c.50–63)

Л.М. ПРОНЬКО - Перегляд

ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (c.64–74)

Л.М. КИШ - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В МЕЖАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ (c.75–87)

О.А. ПОДОЛЯНЧУК - Перегляд

ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОБЛІК (c.88–101)

Н.М. ГУДЗЕНКО, Н.І. КОВАЛЬ, Т.Ф. ПЛАХТІЙ - Перегляд

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ НА СТРУКТУРУ ТА НАПОВНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (c.102–113)

Л.В. КОВАЛЬ - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ (c.102–113)

Д.Л. КОСТЮЧЕНКО - Перегляд

АГРАРНІ РОЗПИСКИ ЯК СТИМУЛЮЮЧИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ (c.124–134)