Економіка. Фінанси. Менеджмент

актуальні питання науки і практики

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 6 (34)

Г.М. КАЛЕТНІК, О.Г. ПІДВАЛЬНА, Т.В. КОЛЕСНИК - Перегляд

ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР ЗА ЇХ УЧАСТЮ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ННВК “ВСЕУКРАЇ НСЬКИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ КОНСОРЦІУМ”) (c.7–27)

І.І. НІКОЛІНА, М.В. БОНДАР - Перегляд

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ (c.28–38)

Д.М. ТОКАРЧУК - Перегляд

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ВИГОДИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК У ДОМОГОСПОДАРСТВАХ (c.39–49)

В.А. ФОСТОЛОВИЧ - Перегляд

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ (c.50–64)

О.Ю. САМБОРСЬКА, Н.В. ПРИШЛЯК - Перегляд

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ (c.62–71)

О.В. ТОМЧУК, В.Ю. ФАБІЯНСЬКА - Перегляд

КОНЦЕПЦІЯ СУТТЄВОСТІ В ОБЛІКОВІЙ ТА АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ (c.72–86)

Г.В. ЯНЧУК, О.І. ЧЕРЕШНЕВИЙ - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (c.87–96)

Р.А. КРАВЕЦЬ - Перегляд

ДІЛОВІ ІМІТАЦІЙНО-РОЛЬОВІ ІГРИ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ (c.97–108)

М.В. ВАСИЛЕЦЬ - Перегляд

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ (c.109–119)