Економіка. Фінанси. Менеджмент

актуальні питання науки і практики

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 7 (35)

А.Г. МАЗУР, Т.П. ШЕПЕЛЬ, О.В. ДМИТРИК - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ СИСТЕМИ АПК (c.7–24)

А.О. КЛИМЧУК - Перегляд

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ, МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (c.25–35)

А.А. БРОЯКА, О.П. ХАЄЦЬКА - Перегляд

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (c.36–52)

E. KIRIEIEVA, O. CHAIKIN - Перегляд

THE TOURISM INDUSTRY CONTRIBUTION INTO UKRAINIAN ECONOMY GROWTH: TRENDS AND FORECASTS (c.53–64)

О.Ф. ШЕВЧУК - Перегляд

ПРОГНОСТИЧНА ВАЛІДНІСТЬ КОНКУРСНОГО БАЛА СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМКУ (c.65–78)

О.І. ПІДГУРСЬКИЙ - Перегляд

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МАТЕМАТИЧНОГО ТА ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СУПЕРПОЗИЦІЇ РІВНОМІРНОГО І ПУАССОНІВСЬКОГО ПОТОКІВ ТРАНЗАКЦІЙ (c.78–96)

О.П. СКОРУК, І.В. ЗУБАР - Перегляд

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФЕРМЕРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ (c.97–109)

В.О. КОРИТНИЙ - Перегляд

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПОКАЗНИКІВ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (c.110–119)