logo

Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 12 (40)

Published: 2019.02.01
DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX


Description:
The magazine deals with the problems of the agricultural sector of the economy in the context of integration and processes of globalization. Attention is paid to the issues of development of digital economy, rural territories, technologies of enterprise management and organization of accounting, problems of legal support of economic processes, market tendencies of development of various branches of economy. Particular attention is paid to green tourism as a promising segment of the national economy.

Read about journal

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC COMPETITIVENESS: EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES FOR UKRAINIAN REALITIES

DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX
PDF Повернутись

ANDRUSYAK Natalia Oleksandrivna  –  Candidate of Economic Sciences, 

Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Accounting and Auditing, 

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy (81 Shevchenko Blvd., Cherkassy, 

18031, Ukraine, e-mail: andrusiak.n@gmail.com).

Annotation

The article is devoted to the study of the directions of development of ecological and 

economic competitiveness of certain foreign countries with the aim of implementing 

advanced foreign experience to Ukrainian realities. It is noted that the resolution of 

environmental problems contributes to the emergence of new opportunities and the 

acquisition of new benefits by enterprises, which is one of the factors contributing to the 

development of the market for environmental services. The main historical documents and 

measures that cover  environmental issues at the world level, which testify to its global 

nature, are considered. The complicated long-term restructuring of the standards of 

consumption, production and use of natural resources, started by developed countries of 

the world, is identified as a priority basis for further development of ecological and 

economic approaches to efficiency, competitiveness.

The priority directions of the effectiveness of the development of ecological and 

economic competitiveness in the developed countries based on the principles of the green 

economy theory, which represents the changed and improved ecology-economic model of 

the economy of the future, are presented. The bases of ecological and economic 

competitiveness in some foreign countries are investigated and the branches, which form 

the basis for its formation and strengthening are outlined. The study of the experience of 

foreign countries has allowed to formule preconditions that ensure the effectiveness of their 

environmental and economic competitiveness.

The directions that will contribute to ensuring ecological and economic competitive 

advantages for Ukrainian realities are specified.

Keywords: ecological and economic competitiveness, “green economy”, globalization, ecological market, branches of the economy, ecological and economic competitive advantages.

List of references

1.  Informacijno-analitychna dovidka pro vynyknennya nadzvychajnyh  sytuacij v 

Ukrayini u 2017 roci [Information and analytical information on emergencies in Ukraine in 

2017].  State Service of Ukraine for Emergency Situations. Retrieved from 

http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/72899.html [in Ukrainian]. 

2.  Disaster Statistics –  Europe –  Countries & Regions –  PreventionWeb.net. URL: 

https://www.preventionweb.net/publications/list/#hits=20&sortby=default&view=pw&filt

er=unisdrcontenttype%3A%5E%22Documents+%26+Publications%22%24%0D%0Aregi

ons%3A%5E%22Europe%22%24 [in English].

3.  Zvit pro rezul`taty audytu efektyvnosti vykorystannya koshtiv rezervnogo fondu 

derzhavnogo byudzhetu v 2017 roci [Report on the results of the audit of the effectiveness 

of the use of funds from the state budget reserve fund in 2017]  Accounting Chamber. 

Retrieved from  https://www.preventionweb.net/  publications/list/#hits=20&sortby=

default&view=pw&filter=unisdrcontenttype%3A%5E%22Documents+%26+Publications

%22%24%0D%0Aregions%3A%5E%22Europe%22%24 [in Ukrainian].

4.  Stan vykonannya derzhavnyh  cil`ovyh  program u  2017 roci [Status of 

implementation of state target programs in 2017] Ministry of Economic Development and 

Trade of Ukraine. Retrieved from http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami [in Ukrainian].

5.  Skorohod I. (2013) Tendenciyi rozvytku svitovogo rynku ekologichnyh  tovariv 

ta poslug [Trends in the development of the global market for environmental goods and 

services]. Naukovy`j visnyk Sxidnoyevropejs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Lesi 

Ukrayinky  –  Scientific herald  of the Lesia Ukrainka Eastern European National 

University,9, 118-122 [in Ukrainian]

6.  Rezolyuciya OON #1831 (XVII) [UN Resolution No. 1831 (XVII)]. Retrieved 

from https://undocs.org/ru/A/RES/1831(XVII) [in Ukrainian].

7.  Bondarenko A. Programma Rimskogo kluba po resheniyu global`nыx problem 

[Program of the Roman Club for solving global problems]. Retrieved from 

http://andreybondarenko.com/ rome-club.pdf [in Russian].

8.  Alyeksyeyenko I. R., (2014) Mizhnarodne spivrobitny`cztvo u galuzi oxorony` 

dovkillya. Istory`chny`j aspect [International cooperation in the field of environmental 

protection. Historical aspect], Visnyk NAN Ukrayiny – Bulletin of the National Academy 

of Sciences of Ukraine, Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 4, 60-74 

[in Ukrainian].

9.  Vnuchko S.M. (2014) Global`ni problemy suchasnosti: prychyny vynyknennya 

ta shlyahy yih rozv'yazannya [Global problems of the present: the causes and ways of their 

solution] Visny`k SevNTU: zbirnyk naukovy phracz  –  Visnyk SevNTU: a collection of

scientific works, 145, 95-99 [in Ukrainian].

10.  Osnovni vsesvitni zustrichi, pov'yazani zi stalym rozvytkom ta yih  rezul`taty 

[Major World Meetings Related to Sustainable Development and Their Results] Retrieved 

from : http://kxtp.kpi.ua/komarysta/sd03.pdf  [in Ukrainian].

11.  Deklaraciya Rio-de-Zhanejro shhodo navkolyshnioho seredovyshcha ta rozvytku 

[Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development]. Legislation of Ukraine. 

Retrieved from URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455 [in Ukrainian].

12.  Videns`ka deklaraciya ta Programa dij [Viennese Declaration and Program of 

Action]. Legislation of Ukraine. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/995_504 [in Ukrainian]. 

13.  UN Documents Gathering a body of global agreements. Retrieved from 

http://www.un-documents.net/rio-dec.htm [in English].

14.   Kopengagenskaya deklaraciya o socyal`nom razvitii [Copenhagen Declaration 

on Social Development] Retrieved from http://www.un.org/ru  /documents/  decl_conv/

declarations/copdecl.shtml [in Russian].

15.   Pekins`ka deklaraciya [Beijing Declaration]. Legislation of Ukraine. Retrieved 

from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_507 [in Ukrainian].

16.   Babych M. M. (2017) Ponyatijno-kategorial`na sutnist` prodovol`choyi 

bezpeky [Conceptually-categorical essence  of food security] Ekonomika ta derzhava  –

Economy and state, 6, 39-45 [in Ukrainian].

17.   Rio Declaration on Environment and Development. Retrieved from 

http://www.un-documents.net/rio-dec.htm [in English].

18.  Il`chenko V.M. (2013) Analiz pokaznykiv stalosti socio-ekologoekonomichnogo rozvy`tku regionu [Analysis of indicators of sustainability socio-ecological and economic development of the region] Visnyk social`no-ekonomichnyh

doslidzhen` – Bulletin of socio-economic research, 2(49), vol 2, 148-153 [in Ukrainian].

19.  Burkyns`kyj B.V., Galushkina T.P., Reutov V.Ye. (2011) “Zelena” ekonomika 

kriz` pryzmu transformacijnyh  zrushen` v Ukrayini ["Green" economy through the prism 

of transformational shifts in Ukraine]. Odesa: IPREED NAN Ukrayiny [in Ukrainian].

20.  Yevropa: Statystychnyj portal [Europe: Statistical portal].  Retrieved from 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37013/umfrage/ranking-der-top-20-exportlaender-weltweit/ [in Ukrainian].

21.   Dlya chogo Shveciya skupovuye smittya? Svitovyj dosvid borot`by zi 

zvalyshchamy [Why does Sweden buy garbage? World experience in landfill control]. 

Ukrinform. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2039097-dla-cogo-svecia-skupovue-smitta-svitovij-dosvid-borotbi-zi-zvalisami.html [in Ukrainian].

22.   Kernychna A. Ye. (2013) Dosvid zarubizhnyh  krayin shhodo vdoskonalennya 

mexanizmiv derzhavnogo upravlinnya v ekologichnij sferi u konteksti yevrointegraciyi 

[Experience of foreign countries in improving the mechanisms of public administration in 

the environmental sphere in the context of European integration] Investyciyi: praktyka ta 

dosvid – Investments: practice and experience, 24, 152-156 [in Ukrainian].

23.   Osnovni pokaznyky zovnishn`oyi torgivli Ukrayiny  [ Key  Indicators of 

Ukraine's Foreign Trade]. Ukrainian Agribusiness Club. Retrieved from http://ucab.ua

/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini 

[in Ukrainian].

24.  TOP-10 tovariv, yaki svit kupuye v Ukrayini [TOP-10 goods that buy the world 

in Ukraine]. Ukrinform. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2555181-top10-tovariv-aki-svit-kupue-v-ukraini.html [in Ukrainian].

25.   Mizhnarodna torgova organizaciya [International Trade Organization. 

Electronic]. Retrieved from https://www.trade.gov/topmarkets/environmental-tech.asp 

[in Ukrainian].

26.   2017 Top Markets Report Environmental Technologies. Retrieved from 

https://www.trade.gov/topmarkets/pdf/Environmental_Technologies_Top_Markets_Repor

t2017.pdf [in English].

27.   Derzhavna pidtrymka ukrayins`kogo eksportu [State support of Ukrainian 

exports]/ Ukrexport site. Retrieved from http://ukrexport.gov.ua/

ukr/tovaroobig_z_ukr/jap/5699.html [in Ukrainian].

28.   UK Environmental Accounts: 2018. Retrieved from 

https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/bulletins/ukenvironmentalaccou

nts/2018#environmental-goods-and-service-sector [in English].

29.   GOV.UK. Exports continue to rise across the UK. Retrieved from 

https://www.gov.uk/government/news/exports-continue-to-rise-across-the-uk [in English].

30.   Bilyavs`kyj G.O. (2005) Osnovy ekologiyi [Principles of Ecology]. Kyiv 

[in Ukrainian].

31.   Speczproekt Garyacha agropolityka. Organichnyj rynok v Ukrayini – analityka 

[Special project of Hot Agricultural Policy. The organic market in Ukraine is an analyst]. 

AgroPolit.com. Retrieved from https://agropolit.com/spetsproekty/415-organichniy-rinok-v-ukrayini--analitika [in Ukrainian].

32.  Eksport IT-poslug z Ukrayiny [Export of IT-services from Ukraine]. Ukrainian 

national news Retrieved from https://www.unn.com.ua/uk/news/1569403-torik-eksport-it-poslug-z-ukrayini-zris-do-2-1-mlrd-dol-ssha [in Ukrainian].

33.   Statystychne povidomlennya KNR pro Nacional`nyj ekonomichnyj ta 

social`nyj rozvytok 2017 roku [Statistical Report of the People's Republic of  China on 

National Economic and Social Development, 2017].  National Economic and Social 

Development 2017.  Retrieved from https://www.google.com/  search?q=2017%  E5%

B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E6%B5%8E&oq=2017%E5%B9

%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E6%B5%8E&aqs=chrome..69i57j0l

3.1262j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 [in Chinese].

34.  Velykyj eksport do Yevrosoyuzu: shho i kudy prodaye Ukraina [Large exports 

to the EU: what and where Ukraine sells] Portal Today. Retrieved from https:

//ukr.segodnya.ua  /economics/enews/eksport-v-es-chto-i-kuda-prodaet-ukraina-1157848.

html [in Ukrainian].

35.  Eksport IT-poslug z Ukrayiny [Export of IT-services from Ukraine]. Ukrainian 

national news. Retrieved from https://www.unn.com.ua/uk/news/1569403-torik-eksport-it-poslug-z-ukrayini-zris-do-2-1-mlrd-dol-ssha [in Ukrainian].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

051 Economics

071 Accounting and taxation

072 Finance, banking and insurance

073 Management

075 Marketing

076 Business, trade and exchange activities

241 Hotel, restaurant and catering 

281 Public administration

 

Key information:
ISSN (print): 2411-4413
DOI: 10.37128

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” is included in the "List of Scientific Professional Editions of Ukraine". 

The scientific edition is assigned the Category "Б" in the field of economics in specialties 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 281

(Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 249, March 17, 2020).

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” has a Digital Object Identifier (DOI)

The journal “Economy, finances, management: Topical issues of science and practice” is indexed in such database as Index Copernicus Value (https://journals.indexcopernicus.com/search/form)

 

The editorial board of the journal is guided by the principles of scientific, objectivity, professionalism, informational support of the most significant innovative researches, observance of standards of publishing ethics.

The purpose of the journal "Economics, finances, management: Topical issues of science and practical activity» is the coverage of leading scientific ideas in the economic, financial and management activities of the sectors of the national economy and the involvement of representatives of the domestic and foreign scientific professional community.

 

Objectives of the journal:

  • publication of research findings on innovation in the economy, financial and management spheres, innovation of production processes;
  • expanding partnerships with international scientific publishing organizations;
  • enhancing the culture of reviewing and annotating published material;
  • adherence to editorial ethics.

 

Article publishing is a paid service. Cost for printing in professional publications in accordance with the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 27, 2010 No. 796 "On approval of the list of paid services that can be provided by state educational institutions, other institutions of the educational system belonging to state and communal ownership" and the order Rector of the Higher Education University Mazura VA dated March 14, 2018 No. 93 “On setting the cost of printing in professional editions of the University”.

The cost of printing one page in professional editions of the university is 60 UAH.

An additional copy of the magazine with the mailing list costs 250 UAH.

Recipient: Vinnytsia National Agrarian University MFO 820172 Current account No. 31256282102055 Code 00497236 Bank State Treasury Service of Ukraine, Kyiv. VAT payer code 004972302286. Registration number 100271744. Purpose of payment: for printing an article in the journal: ”Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity "

History of journal:

It was founded in 1997 under the name "Bulletin of the Vinnytsia State Agricultural Institute". In 2010-2014 he was published under the title “Collection of scientific works of Vinnitsa National Agrarian University”.

From 2015 ”Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity” (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21154-10954 of PR as of December 31, 2014)

The journal is the successor to the edition ”Collection of Scientific Papers of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Economic Sciences. "