Економіка. Фінанси. Менеджмент

актуальні питання науки і практики

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Про журнал

“ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики”

“EСONOMY. FINANСES. MANAGEMENT: actual issues of science and practical activity”

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Заснований у 1997 році під назвою “Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту”. У 2010 - 2014 роках виходив під назвою “Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету”

З 2015 року “Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики” ( Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації №21154-10954 ПР від 31.12.2014 р.)

Журнал є правонаступником видання “Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки”, який внесено у перелік наукових фахових видань України з економічних наук (постанова ВАК України №1-05/5 від 01.07.2010 р.), який включений до міжнародних наукометричних баз даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) та Index Copernicus (Польща).

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук (підстава: Наказ Міністерства освіти і науки України 21.12.2015 №1328)

Включений до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових праць:

Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського, Україна, сайт: http: // nbuv.gov.ua

Google Академія, сайт: http: // scolar.google.com.ua

Видавець: Вінницький національний аграрний університет

Адреса редакції: 21008, Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. 46-00-03,

за додатковою інформацією звертатися за номерами:

097-044-77-55 (технічний редактор - Пришляк Наталія Вікторівна)

097-122-00-73 (заступник головного редактора - Кірєєва Елеонора Андріївна)

Вінницький національний аграрний університет

Сайт журналу: http://efm.vsau.org/

Електронна адреса: efm@vsau.vin.ua

До друку приймаються статті за такими рубриками:

- Сторінка головного редактора

- Теорія і історія економічної думки

- Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин

- Економіка та ефективність виробничо-господарської діяльності

- Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

- Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

- Інноваційна та інвестиційна діяльність

- Проблеми економічної і соціальної політики

- Бізнес і підприємництво.

- Ринок. Ціноутворення. Інфраструктура

- Логістика і транспорт

- Менеджмент та маркетинг.

- Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

- Соціальна сфера. Розвиток територій

- Світова економіка та зовнішньоекономічна діяльність

- Інституційні проблеми економіки, фінансів, менеджменту та права

- Практичні аспекти розвитку виробничих систем і соціуму

- Фінансово-кредитне забезпечення і податкова політика

- Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

- Дискусії

- Думка молодого вченого

- Апробація економічних досліджень

- Новини економіки, фінансів і менеджменту

- Новини законодавства

- Видання з актуальних проблем економіки, фінансів і менеджменту

- Вітальні прожекти

- Повідомлення

- Наші дописувачі